Bpost op vingers getikt omdat bediende klant helpt in Frans

Een bezoeker van het postkantoor in Denderleeuw heeft een klacht ingediend bij bpost omdat een loketbediende een klant hielp in het Frans.

De Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) onderzocht die klacht en oordelde dat ze gegrond is. Bpost is immers onderworpen aan het Koninklijk Besluit van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken. Dat zegt dat een plaatselijke dienst die in het Nederlandse taalgebied is gevestigd, zoals het postkantoor in Denderleeuw, uitsluitend de taal van het gebied gebruikt voor zijn betrekkingen met particulieren. Hij mag alleen in een andere taal antwoorden als de inwoner in een ander taalgebied woont én als die inwoner er zelf om verzocht heeft, wat niet het geval was in het postkantoor in Denderleeuw. De VCT kan echter geen sancties opleggen. "Bpost levert alle nodige inspanningen om de wetgeving rond taalgebruik te respecteren", reageert Barbara Van Speybroeck, woordvoerder bij bpost.


"Anderzijds opereren wij in een volledig geliberaliseerde markt en leveren wij een dienstverlening aan in concurrentie met andere (pakjes)diensten. Om succesvol te zijn is klantvriendelijkheid dus een absolute prioriteit. In dat kader kan het dus gebeuren dat een loketbediende een klant verderhelpt in een andere taal. In dit geval was er uiteraard geen enkele verplichting vanuit bpost. Verder gevolg geven wij hier niet aan." (CVHN)