Pas in 2019 omgekeerd door Tolpoortstraat

DOORSTEEK N35-N43 WORDT BINNENKORT OPGESTART

De rijrichting in de Tolpoortstraat verandert in de paasvakantie volgend jaar.
Anthony Statius De rijrichting in de Tolpoortstraat verandert in de paasvakantie volgend jaar.
De rijrichting in de Tolpoortstraat wijzigt pas volgend jaar. Mobiliteitsschepen Bart Van Thuyne (CD&V) wilde deze ingreep zo snel mogelijk doorvoeren, maar na overleg met Dossche Mills en de handelaars werd dit verplaatst tot de paasvakantie van 2019. Andere dossiers uit het mobiliteitsplan, zoals de doorsteek N35-N43, worden de komende weken opgestart.

De meerderheidspartijen van de gemeenteraad van Deinze hebben het mobiliteitsplan definitief goedgekeurd. De oppositie onthield zich of stemde tegen. Een van de eerste ingrepen die zal worden uitgevoerd, is de al vaak besproken omkering van de rijrichting in de Tolpoortstraat.


Hoewel de stad deze maatregel graag al deze zomer had willen nemen, zal het verkeer pas in de paasvakantie van 2019 in de andere richting beginnen rijden. "Het nut van deze wijziging is een betere doorstroming van het verkeer en minder files op de N43 voor de auto's die uit de richting van Gent komen", zegt schepen van Mobiliteit Bart Van Thuyne (CD&V).

Maatregelen uitstellen

"Na overleg met het bedrijf Dossche Mills, dat nog tot volgend jaar haar fabriek in de Tolpoortstraat draaiende houdt, werd besloten om deze maatregel uit te stellen. Het circulatieplan van de vrachtwagens is momenteel volledig afgestemd op de huidige rijrichting en het is niet opportuun om dit nu nog te veranderen, gezien de productie in de Tolpoortstraat volgend jaar stopt. Uit overleg met de handelaars uit de straat leek het beter om eerst samen met Unizo en de vzw Deinze Winkelstad een communicatiecampagne op te starten. Zo kan men de klanten genoeg op voorhand inlichten over de nieuwe circulatie. De omkering van de rijrichting zal gepaard gaan met flankerende maatregelen zoals het aanduiden van wandelroutes, bijvoorbeeld aan de parkings aan de Brielpoort en aan dienstencentrum Leiespiegel en het aanduiden van een nieuwe parkeerroute bij het binnenrijden van de stad", vertelt Van Thuyne.

Digitale borden

"In een latere fase bij de heraanleg van de Tolpoortstraat komen er aan de Brielstraat digitale borden waarop je kan zien hoeveel parkeerplaatsen er nog zijn in de Tolpoortstraat, op de Markt en op de centrumparkings. Het aantal vrije parkeerplaatsen zal worden geteld via sensoren. Verder komen er ook speciale plaatsen voor laden en lossen en er worden shop and go-parkings voorzien. De omkering van de rijrichting is een losstaande maatregel en hoeft niet gepaard te gaan met andere grote ingrepen uit het mobiliteitsplan. De nieuwe situatie zal gedurende zes maanden worden opgevolgd en geëvalueerd", aldus schepen Van Thuyne.

Grote ingrepen opgestart

Nu het mobiliteitsplan werd goedgekeurd, worden de grote dossiers volop voorbereid. "We gaan de koe bij de horens vatten, zodat het volgende bestuur gewoon kan verderwerken", zegt schepen Bart Van Thuyne. De volgende ingrepen worden de komende maanden voorbereid:


De stadsboulevard tussen de Gaversesteenweg (N35) en de Kortrijksesteenweg (N43) door het Driespoort Shoppingpark. De stad maakt een Ruimtelijk Uitvoeringsplan op.


De ondertunneling van de Martinusrotonde. Samen met het Vlaams Gewest gaat de stad het ontwerp technisch uitwerken, zodat bij de Vlaamse Overheid budgetten kunnen worden vrijgemaakt.


De voetgangers- en fietsersbrug tussen de Brielpoort en de Louis Dhontstraat. Eind dit jaar wordt de bouw van deze brug aanbesteed, de bouw moet volgend jaar beginnen.


De fietsersbrug over de Volhardingslaan (N35). Deze wordt in 2020 aangelegd.


Het fietspad richting Tielt wordt tot aan de provinciegrens vernieuwd. Werken starten zo snel mogelijk. (ASD)