Nieuwe voorrangsregels, veilig fietspad en extra parkeerplaatsen in Landegemdorp

Vanaf nu is de as Landegem-Vosselare een voorrangsweg. Op de foto: mobiliteitsschepen Bart Van Thuyne bij de nieuwe verkeersborden.
Anthony Statius Vanaf nu is de as Landegem-Vosselare een voorrangsweg. Op de foto: mobiliteitsschepen Bart Van Thuyne bij de nieuwe verkeersborden.
In Landegemdorp gelden nieuwe voorrangsregels. Het verkeer op de as Landegem-Merendree heeft vanaf nu voorrang en dus geldt de voorrang van rechts niet meer op het kruispunt aan de kerk. Dit voorjaar wordt ook een veilig fietspad aangelegd langs de kerk.

De verkeerssituatie in het centrum van Landegem werd gewijzigd. Op het kruispunt waar de straten Landegemdorp, de Vosselarestraat, de Stationsstraat en de Kerkstraat samenkomen gelden sinds kort nieuwe voorrangsregels.

Mobiliteitsschepen Bart Van Thuyne (CD&V) legt uit: “Vroeger gold hier voorrang van rechts, maar dit zorgde vaak voor chaos met onveilige verkeerssituaties tot gevolg. Het is een druk kruispunt en de armen staan niet loodrecht op elkaar, waardoor er vaak verwarring ontstond bij het geven van voorrang. Het meeste verkeer rijdt op de as Landegem-Merendree, maar wie uit de richting van Vosselare kwam, moest tot nu toe voorrang geven aan het verkeer dat uit de Kerkstraat kwam. Nu is dit niet meer het geval: het verkeer op de as Landegem-Merendree heeft voorrang op het verkeer komende uit Landegemdorp en de Kerkstraat.”

Onveilige situaties

Landegem-centrum wordt ook een pak veiliger voor de fietsers. “Het fietspad stopt momenteel aan de vrijheidsboom naast de Sint-Blasiuskerk”, zegt Bart Van Thuyne. “Fietsers moeten dus noodgedwongen op de rijweg rijden ter hoogte van de kerk en dit zorgt voor onveilige situaties, zeker wanneer geparkeerde wagens achteruit moeten rijden. Daarom zal er naast het voetpad aan de kerk een fietspad aangelegd worden. Ter hoogte van het kruispunt zullen de boordjes verlaagd worden zodat fietsers gemakkelijk kunnen afslaan richting Kerkstraat. De aanleg van dit stuk fietspad zal nog dit voorjaar gebeuren.”

“Tenslotte komt er extra parkeergelegenheid in het dorp. Aan de voorzijde van de kerk zullen auto’s deels op de stoep en deels op de rijweg kunnen parkeren. Hiervoor zal de nodige signalisatie voorzien worden. Het gaat om een viertal extra plaatsen”, besluit de schepen.

Binnenkort hoeven fietsers niet meer op de rijweg te rijden, want het fietspad wordt doorgetrokken langs de kerk van Landegem.
Anthony Statius Binnenkort hoeven fietsers niet meer op de rijweg te rijden, want het fietspad wordt doorgetrokken langs de kerk van Landegem.