Muur De Laere misschien toch beschermd

De Vlaamse Overheid overweegt nu toch de erkenning van Muur De Laere in Vinkt. Volgend jaar wordt onderzocht of de bekende executiemuur als monument beschermd kan worden.


Na lang aandringen overweegt Vlaams Minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois nu toch om de muur De Laere te beschermen als monument. Op de gemeenteraad van 25 april besliste men om de muur aan te kopen. "De stad deed in 2013 een aanvraag tot bescherming van de muur", zegt schepen van Erfgoed Rutger De Reu. "We kregen toen te horen dat dit niet prioritair was. Daar waren we het niet mee eens en we hebben beslist de Muur zelf aan te kopen. Toch zijn we blijven ijveren voor een bescherming. Deze executiemuur toont waartoe een mens in staat is, het is een symbool dat ons moet waarschuwen voor de gevolgen van haat en geweld. We kregen eindelijk een eerste positief signaal. De minister meldt dat de muur mogelijk in aanmerking komt voor bescherming en dat dit volgend jaar zal worden onderzocht. We zijn blij dat we de minister tot andere inzichten hebben kunnen brengen en hopen dat er nu eindelijk werk van wordt gemaakt. De stad vroeg ook om de kerk en het kerkhof mee te beschermen, maar daar wil de minister niet op ingaan." (ASD)