Meer ruimte voor senioren in OCMW-gebouwen

De senioren krijgen vanaf volgend jaar meer ruimte in de OCMW-gebouwen aan de Gentpoortstraat en Ghesquièrestraat. Die vrije ruimte komt er na de verhuis van de administratieve diensten en het sociaal huis naar het nieuwe stadhuis Leiespiegel. Dat heeft de OCMW-raad beslist na gunstig advies van het schepencollege. "Een unieke kans om de seniorenwerking van het lokaal dienstencentrum Elfdorpen uit te breiden", zegt schepen van Seniorenbeleid Tony De Neve (CD&V).


"De seniorenadviesraad (SAR) is al langer vragende partij voor een seniorenhuis. Dat wordt gerealiseerd op het gelijkvloers van de huidige OCMW-gebouwen. Op termijn komt er onder meer een computerlokaal, een vergaderlokaal en een ruimer seniorenrestaurant. De cafetaria van Elfdorpen is ook meer open dan. Het OCMW zal haar thuisdiensten zoals poetsdienst aan huis, warme maaltijden en personenalarm ook naar Elfdorpen overbrengen, samen met de mindermobielencentrale die nu nog door de stad wordt georganiseerd."


"Seniorenverenigingen kunnen er een zaal huren om bijvoorbeeld een petanquenamiddag te organiseren", gaat OCMW-voorzitter Conny De Spiegelaere (CD&V) verder. Ook het vormingsaanbod wordt gebundeld. Onderhandelingen met verschillende organisaties zoals Inburgering, Huis van het Nederlands, Basiseducatie zijn bezig. Met Kind en Gezin is reeds een verhuurcontract afgesloten. Wellicht zijn in het najaar van 2016 nog wat kleine aanpassingen aan de lokalen nodig, maar voor het einde van dat jaar moet alles klaar zijn", zegt Conny De Spiegelaere. (ASD)