Lieven Rijckaert toch geen zonecommandant

Majoor Lieven Rijckaert wordt vanaf vandaag dan toch niet de nieuwe zonecommandant van de hulpverleningszone Meetjesland Centrum. De onzekere toekomst van de positie en de commotie over de manier waarop hij de promotie kreeg, deden hem zijn kandidatuur intrekken. De aanstelling van Rijckaert gebeurde dan ook niet zonder slag of stoot. De FOD Binnenlandse zaken onder leiding van minister Jan Jambon (N-VA) vernietigde zijn aanstelling na een procedurefout. Hij trok naar de Raad van State, die op 2 februari besloot dat Rijckaert tóch de functie van zonechef zou kunnen opnemen. Maar dinsdag stuurde de oud-commandant van de brandweer van Tielt zelf een e-mail naar de voorzitter van de zoneraad met zijn motivatie om zich terug te trekken.


Patrick Wallaert blijft voorlopig waarnemend diensthoofd van de brandweer. De zoneraad zal beslissen of hij vast benoemd wordt of er een nieuwe vacature wordt uitgeschreven. Die beslissing valt niet voor 10 april, wanneer de raad weer samenzit. (WSG)