Leerpunt in Elfdorpen

Leerpunt Deinze krijgt permanent onderdak in het OCMW-dienstencentrum Elfdorpen en bouwt het cursusaanbod meteen verder uit. Leerpunt is een van de 13 Centra voor Basiseducatie in Vlaanderen en helpt mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of werken met de computer. Door de verhuis van de diensten van het OCMW en het vrijkomen van de bovenverdieping van Elfdorpen huurt Leerpunt nu de eerste verdieping van het centrum. Afgelopen schooljaar namen er een vijfentwintigtal mensen deel aan cursussen Nederlands en een tiental aan cursussen Wiskunde. Vijftien mensen volgden een cursus om hun rijbewijs te halen en tien mensen volgden de lessen 'Slim beheer', een cursus in samenwerking met het OCMW. Geïnteresseerden kunnen op maandagen tussen 13.30 en 16.30 uur terecht bij Leerpunt in de Ghesquièrestraat 17. (GRG)