Half miljoen euro voor 270 jeugd-, cultuur- en sportverenigingen

Deinze kreeg 525.553 euro voor jeugd-, sport- en cultuurverenigingen.
Venema Media Deinze kreeg 525.553 euro voor jeugd-, sport- en cultuurverenigingen.
De stad Deinze zal 525.553 euro verdelen onder 270 sport-, jeugd- en cultuurverenigingen. Dit bedrag werd door de Vlaamse regering aan de stad gegeven om de door het coronavirus veroorzaakte kosten en gederfde inkomsten te compenseren.

De Vlaamse regering heeft in totaal 87 miljoen euro voorzien voor lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen die door de coronacrisis inkomsten mislopen hebben. Meer dan een half miljoen euro hiervan gaat naar de stad Deinze.

“We mogen die middelen vrij gebruiken en we hebben ervoor gekozen om alles door te storten naar onze verenigingen”, zegt schepen van Sport en Financiën Norbert De Mey (Open Deinze). “Concreet betekent dit dat iedere sport-, jeugd- en cultuurvereniging die een subsidie krijgt van de stad zowel dit als volgend jaar een bijkomende financiële injectie krijgt van gemiddeld 900 euro per jaar, bovenop de bestaande subsidie. Dit bedrag zal zeker een deel van de gederfde inkomsten compenseren, maar ook de kosten dekken om activiteiten te organiseren die extra maatregelen vergen omwille van het coronavirus. De verdeling van de subsidie zal gebeuren in overeenstemming met de huidige subsidiereglementen. Grote en actieve verenigingen zullen dus meer middelen krijgen.”

Schepen van Jeugd en Cultuur Rutger De Reu (CD&V) vult aan: “We zullen met dit plan naar de adviesraden gaan en in augustus het definitief voorstel voorleggen aan de gemeenteraad ter goedkeuring, zodat de verenigingen zonder zorgen kunnen werk maken van een actief nieuw werkjaar.”