Dorpskernvernieuwing voor Gottem en Grammene

BALKANDORPEN KRIJGEN VEILIGE VERKEERSINFRASTRUCTUUR EN EVENEMENTENPLEIN

De dorpskernvernieuwing van de 'Balkandorpen' Grammene en Gottem gaat in februari van start. "De doortocht langs de N440 wordt veiliger en in Gottem leggen we ook een nieuw dorpsplein aan achter zaal de Vlasschuur", zegt schepen van Openbare Werken Bart Van Thuyne (CD&V).

Na de winterprik start Farys met de rioleringswerken in de dorpen Grammene en Gottem. Het stadsbestuur van Deinze maakt van deze gelegenheid gebruik om de N440 ter hoogte van de dorpskernen op te knappen en veiliger te maken voor fietsers en voetgangers. "De werken starten rond februari en zullen tot eind 2017 duren. Er wordt een omleiding voorzien langs de gewestwegen via Dentergem en Olsene", zegt schepen van Openbare Werken Bart Van Thuyne (CD&V).

Het totale kostenplaatje bedraagt meer dan 3 miljoen euro, waarvan 1.143.000 euro gedragen wordt door de stad en de rest door Farys.

"We namen begin april 2015 de baan Westaarde-Oude Heirbaan (N440) over van het Vlaams Gewest om ze veiliger te maken", zegt de schepen. "In de bebouwde kom mag je nu 50 kilometer per uur rijden, maar de baan zoals die er nu bijligt, nodigt uit om veel sneller te rijden. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst een derde van de auto's de snelheidsregels aan haar laars lapt. De baan is een populaire sluipweg en dit willen we tegengaan door enerzijds de baan te versmallen ter hoogte van de dorpskernen en anderzijds door er een zone 30 te creëren. Er komen ook verhoogde plateau's zodat het verkeer bij het binnen- en buitenrijden van de dorpen afgeremd wordt. Deze verkeersdrempels komen op vier plaatsen, namelijk ter hoogte van de Oude Stationsstraat en de Grijsbluckstraat in Grammene en ter hoogte van de Mandelstraat en Pelsestraat in Gottem."

"We leggen een fietspad aan beide kanten van de weg aan tussen Het West-Vlaamse Dentergem en Gottem. In het dorp zelf komt er een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad en ook de voetpaden worden vernieuwd en verbreed. Ook buiten de kernen maakt een strook asfalt plaats voor een apart fietspad. Parkeren in de dorpskern kan op parkeerbaaien bij handels- en horecazaken. Er wordt tevens extra parkeerruimte voorzien dwars op de Oude Heirbaan."

Verhard dorpsplein

"Tenslotte willen we beide dorpen meer identiteit geven. In Gottem kochten we enkele weides aan achter zaal De Vlasschuur. Een deel wordt aangelegd als verhard dorpsplein en kan gebruikt worden om evenementen te organiseren. Wanneer er geen evenementen plaatsvinden biedt het terrein parkeerplaats aan een vijftigtal auto's. Een ander deel van het terrein vormen we om tot een onverharde dorpsweide met bomen. Ook hier kunnen er evenementen plaatsvinden. In Grammene is er ook een vernieuwing van de publieke ruimte voorzien, maar pas in een later stadium. Op termijn komt er ook een evenementenplein aan het schooltje en brasserie De Zwaan."

Een simulatiebeeld van de dorpskern van Gottem toont het afgescheiden fietspad.
Anthony Statius Een simulatiebeeld van de dorpskern van Gottem toont het afgescheiden fietspad.
Schepen van Openbare Werken Bart Van Thuyne (CD&V) aan de weide achter zaal de Vlasschuur.
Anthony Statius Schepen van Openbare Werken Bart Van Thuyne (CD&V) aan de weide achter zaal de Vlasschuur.
In de bebouwde kom mag je nu 50 kilometer per uur rijden, maar de baan zoals die er nu bijligt nodigt uit om veel sneller te rijden.
Anthony Statius In de bebouwde kom mag je nu 50 kilometer per uur rijden, maar de baan zoals die er nu bijligt nodigt uit om veel sneller te rijden.