Deinze maakt werk van klimaatneutraal patrimonium

Ook Deinze neemt deel aan het project SURE2050.
Foto Anthony Statius Ook Deinze neemt deel aan het project SURE2050.
De stad Deinze tekent samen met vijftien andere Vlaamse steden en gemeenten in op het Oost-Vlaamse project SURE2050. Dit project ondersteunt lokale besturen bij het opmaken van een duurzame vastgoedstrategie, met als uitgangspunt klimaatneutraliteit tegen ten laatste 2050.

75 Vlaamse steden en gemeenten nemen deel aan SURE2050, een gratis opleidings- en begeleidingstraject om hun gemeentelijke gebouwen in de toekomst duurzamer, energie-efficiënter en klimaatbestendig te maken. Ook Deinze neemt deel aan dit initiatief, dat uitgaat van onder andere de Vlaamse provincies.

“Dit project levert klimaatwinst op vele vlakken: lokale besturen verminderen hun CO2-uitstoot en voorkomen hoge energiefacturen”, zegt gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat en energie. “Het project verplicht hen ook na te denken over leegstaande panden zoals kerken en de inrichting van de openbare ruimte. Tegelijk inspireren ze burgers om hun private woning en leefomgeving aan te pakken. Alleen als iedereen meewerkt, kunnen we het klimaattij nog keren. Europa streeft naar klimaatneutraliteit tegen ten laatste 2050. Ons provinciebestuur legt de horizon zelfs op 2040, net om de hoogdringendheid van klimaatactie te beklemtonen.”