De Sterrebloem ontvangt tweede MOS-logo voor acties rond mobiliteit

Foto Anthony Statius

De leerlingen en de begeleiders van basisschool De Sterrebloem hebben hun tweede MOS-logo opgehangen. MOS staat voor Milieuzorg Op School. De tweede leefgroep mocht het logo in ontvangst nemen. "De jury looft de school omdat zij het thema mobiliteit in de kijker heeft gezet", zegt Sandra van MOS. "Ook de initiatieven rond het thema 'eten = ook weten!' van vorig schooljaar werden knap opgevolgd." "Dit schooljaar wil de school de MOS-acties herhalen, opvolgen en bestendigen. Er zal onderzocht worden wat er te leren valt van de natuur met focus op kringlopen. Daarbij zal ook aandacht gaan aan de nieuw te bouwen kleuterschool uit hernieuwbare materialen zoals hout en strobalen. Op die manier willen we een derde MOS-logo binnenhalen", zegt begeleidster Joke.


(ASD)