Blijvend protest tegen uitbreiding biogasbedrijf

BUURTBEWONERS HEBBEN PROCEDURE LOPEN TEGEN VC ENERGY

Enkele buurtbewoners met leden van GroenRood Deinze en Groen Nevele met op de achtergrond VC Energy.
Foto Anthony Statius Enkele buurtbewoners met leden van GroenRood Deinze en Groen Nevele met op de achtergrond VC Energy.
Het biogasbedrijf VC Energy in de Moerstraat in Sint-Martens-Leerne blijft een doorn in het oog van de buurtbewoners. "Het bedrijf blijft maar uitbreiden en de hinder neemt alleen maar toe. De bevoegde instanties laten dit allemaal zomaar toe", zegt Claudine De Clercq, die samen met het buurtcomité verschillende procedures heeft lopen tegen VC Energy. "Dit zijn pure pesterijen. Ik ben volledig in orde met alle vergunningen", zegt eigenaar Carlos Van Crombrugghe.

In 2014 trokken enkele buurtbewoners van de Moerstraat al aan de alarmbel in verband met het biogasbedrijf VC Energy. Het bedrijf ligt op grondgebied Sint-Martens-Leerne langs de Moerstraat, die de grens vormt tussen Deinze en Nevele, op zo'n tweehonderd meter van Drongen (Gent). Een buurtcomité bestaande uit omwonenden uit de drie gemeenten startte toen een petitie tegen een vergunningsaanvraag voor de uitbreiding met een CO-vergistingsinstallatie en afvalverbrandingsoven. Zonder resultaat. Ook GroenRood Deinze en Groen Nevele schaarden zich achter het buurtprotest.

Niet in landbouwzone

"Wij hebben van bij de eerste aanvragen van VC Energy geprotesteerd omdat wij vinden dat dergelijk project niet in een landbouwzone thuishoort", zegt Dirk Stroobandt van GroenRood. "Het bedrijf ligt in agrarisch waardevol gebied en grenst aan een parkgebied. Ook al was de eerste, veel kleinschaligere aanvraag voor een vergistingsinstallatie wettelijk in orde, de talloze uitbreidingen van het bedrijf op deze oorspronkelijke plannen maken het nu tot een bedrijf dat niet meer vergund zou kunnen worden in dergelijk gebied. Het hoort thuis in een industriezone."


"Momenteel wordt er een infiltratiebekken en lagune aangelegd", zegt Eddy Donné. "Al van in het begin houdt men zich niet aan de bouwvergunningen en achteraf wordt alles goedgekeurd via regularisaties. Met alle gevolgen van dien voor de omgeving."

Hinder

"Al van bij het begin hebben we last van hinder", zegt buurtbewoonster Claudine De Clercq. "Er is een constante luchtverontreiniging door rook, er is geluidshinder zowel 's nachts als overdag en de stank is ondragelijk." "Vroeger zat het hier vol met waterhoenen, eenden, padden en andere dieren, maar nu zie je die niet meer", zegt Daniël De Vreese. "Uit de resultaten van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt duidelijk dat VC Energy aan de bron ligt van de verontreiniging van de grachten door lozing van vervuilende stoffen. We hebben dit al meermaals aangekaart, maar de bevoegde instanties, zijnde de stad, de provincie en zelfs de minister hebben er geen oren naar. Onze enige hoop is een procedure bij de Raad van State. Het advies van de auditeur oordeelt dat het bedrijf niet voldoet aan de criteria van een para-agrarisch bedrijf. Met andere woorden, men geeft ons gelijk. Nu is men bezig met een infiltratievijver en een lagune voor secundaire meststoffen aan te leggen en we vrezen dat dit voor nog meer vervuiling zal zorgen."


"Ik ben in orde met alle vergunningen", zegt eigenaar Carlos Van Crombrugghe. "Ik krijg geregeld controle door de milieu-inspectie en slechts twee keer op tientallen controles werd er een lichte geurhinder vastgesteld. Vervuilende rook? Nee, het is waterdamp. De infiltratievijver dient om dakwater in op te vangen en in de lagune ligt een folie met lekdetectie. Dit gaat om pure pesterijen van enkele jaloerse buren. Maar hoe langer deze pesterijen blijven duren, hoe langer ik moet voort werken om al die procedures, die mij pakken geld kosten, te betalen. Hun protest werkt dus averechts."


"Van vriendjespolitiek is zeker geen sprake", zegt milieuschepen Bruno Dhaenens. "VC Energy is volledig vergund en vorige week hebben onze diensten nog gecontroleerd of alles volgens de vergunning wordt gebouwd."