"Minder files? Bouw scholencampus buiten centrum"

"Verhuis de vijf secundaire scholen naar een campus buiten het stadscentrum." Met dit voorstel wil gemeenteraadslid Tom Van Nieuwenhuyse (Open Vld) het mobiliteitsprobleem in Deinze aanpakken. "Mooie droom, maar onrealistisch", klinkt het bij mobiliteitsschepen Bart Van Thuyne (CD&V) en de secundaire scholen.

"De meeste files in Deinze ontstaan 's ochtends net voor en na schooltijd", zegt Tom Van Nieuwenhuyse. "Dit is grotendeels te verklaren door de grote concentratie van middelbare scholen op dezelfde verkeersas en het bestemmingsverkeer uit de wijken en naburige deelgemeenten en gemeenten. Gelukkig nemen veel leerlingen de fiets of de bus, maar zij stremmen ook het doorrijdend verkeer."


Van Nieuwenhuyse ziet een oplossing in de verhuizing van de middelbare scholen naar een campus buiten het centrum. "Waar dat dan is, laat ik open, maar dan kan alles doordachter en moderner gebouwd worden. Bovendien komt er veel ruimte vrij in het centrum. Ideaal om nieuwe woongebieden aan te snijden", zegt Van Nieuwenhuyse die het heeft over een persoonlijke droom.


Bij de secundaire scholen werd het voorstel vriendelijk afgewimpeld. "Politici mogen dromen, maar het is nog beter om haalbare en betaalbare voorstellen te doen", reageert John Caron, directeur van Leiepoort campus Sint-Hendrik. "Onze campus is centraal gelegen en bij goed weer komt zo'n 80 procent van de meer dan 1.100 leerlingen met de fiets. We hebben een overdekte en afgesloten fietsenstalling, drie toegangen voor fietsers en ook voor onze leraren hebben wij een goede fietsaccommodatie. Wij spelen daarbij dus prima in op het fietsbeleid dat de stad Deinze reeds voert", aldus Caron. "Om 4.000 leerlingen op één campus te krijgen, spreek je over een gebied van minstens 10 hectare groot", zegt Sam Heyerick van VTI Deinze. "Dit is onbetaalbaar en daarbij is het ook wettelijk niet toegelaten om gemeenschapsscholen en katholiek onderwijs in dezelfde gebouwen onder te brengen." (ASD)