"Meer vrijheid, maar ook meer werk"

PERSONEEL OCMW-RUSTHUIS STELT ZELF UURROOSTER OP

Tine Lippens, Katrien Vliege en Lien Van Beversluys met OCMW-voorzitter Conny De Spiegelaere en directeur Koen Dierick.
Foto Anthony Statius Tine Lippens, Katrien Vliege en Lien Van Beversluys met OCMW-voorzitter Conny De Spiegelaere en directeur Koen Dierick.
Het OCMW-woonzorgcentrum in Deinze is een van de eerste rusthuizen in Vlaanderen dat zijn personeel zijn uurrooster laat opstellen. De verpleegkundigen, zorgkundigen en logistieke medewerkers bepalen onderling wie wanneer komt werken. "We hebben meer vrijheid, maar er kruipt meer tijd in. Het rooster invullen gebeurt vooral thuis", klinkt het bij enkele personeelsleden.

Samen met een woonzorgcentrum in Mortsel is het OCMW-rusthuis van Deinze een van de eerste Vlaamse zorgbedrijven die op de kar van het zelfroosteren springt. Het werd in november geïntroduceerd in het rusthuis langs de Karel Picquélaan. Ondertussen kunnen de veertig personeelsleden er al aardig mee overweg.


"Alles verloopt via softwareprogramma Time Care", legt algemeen directeur Koen Dierick uit. "In de wensfase mag ieder personeelslid zijn uurrooster voor de volgende maand invullen, inclusief vrije dagen. In een volgende fase wordt het rooster aangepast. Mochten er voor een bepaalde dag vier vroege shifts zijn en slechts een late, dan moet er voor 's avonds iemand extra gevonden worden. Ten slotte werken de hoofdverpleegkundigen het rooster af, maar we zien dat de personeelsleden het uurrooster voor zo'n 95% zelf opstellen. Het grootste voordeel? Iedereen heeft evenveel inspraak. Vroeger werd met de vaste uurroosters vaak gewisseld, maar dan waren het vooral de personeelsleden die het luidst riepen, die de gewenste uren kregen. Nu krijgt iedereen de kans om zijn gewenste werkdagen in te geven. We merken dat dit het welbehagen op de werkvloer ten goede komt."


Ook bij de personeelsleden zijn de reacties overwegend positief, al zijn er toch nog enkele kinderziektes. "Het is wennen, zeker voor de oudere personeelsleden die niet zo vlot overweg kunnen met computers", zegt verpleegkundige Katrien Vliege. "Tweemaal per maand kunnen we een 'veto' stellen voor een bepaalde dag of halve dag. Zo kon ik mij vrijmaken voor een verjaardagsfeestje, wat vroeger misschien niet was gelukt."

Prikklok weg

"Op 5 februari verjaart mijn papa en ik heb die avond al ingeroosterd, zodat ik dan niet kan opgeroepen worden", zegt zorgkundige Lien Van Beversluys. "Er zijn nog geen grote discussies geweest over de uurroosters", zegt logistiek medewerkster Tine Lippens. "Het komt vaker voor dat voor bepaalde uren te veel collega's willen werken dan te weinig. Er kruipt welredelijk wat tijd in. Aangezien we tijdens de werkuren tijd te kort hebben, moeten we dit vooral thuis doen. Maar dit minpuntje weegt niet op tegen de voordelen."


"Het systeem wordt in maart geëvalueerd, maar wordt zo goed als zeker definitief. Ook de primitieve prikklok wordt afgeschaft. We gaan voor een badgesysteem en digitalisering", besluit Dierick.