"Hebben laagste schuldengraad in fusiegemeente"

OCMW EINDIGT LEGISLATUUR MET POSITIEVE NOOT

Secretaris Marc Van Praet, voorzitster Conny De Spiegelare en financieel beheerder Carl Maebe met achter hen het Donzapark dat wordt aangelegd.
Foto Anthony Statius Secretaris Marc Van Praet, voorzitster Conny De Spiegelare en financieel beheerder Carl Maebe met achter hen het Donzapark dat wordt aangelegd.
Een nieuw rusthuis van 12 miljoen euro, 111 sociale wooneenheden en nog een stadspark en 24 huurflats in opbouw. Het OCMW van Deinze blikt terug op een jaar van intens investeren in vergrijzing en kansarmoede. "En toch behouden we de laagste schuldgraad van de vijf lokale besturen in de nieuwe fusiestad met Nevele", zegt een tevreden voorzitster Conny De Spiegelaere (CD&V).

2018 is het laatste jaar dat de OCMW's in hun huidige vorm bestaan. Ook het OCMW van Deinze zal vanaf volgend jaar opgaan in het lokale stadsbestuur en daarnaast smelt de dienst ook samen met het OCMW van Nevele. "Het meerjarenplan 2019-2023 en het jaarbudget 2018 zijn een orgelpunt in een eeuwenoud zelfstandig bestuur, tijd dus om een balans op te maken", zegt OCMW-voorzitter Conny De Spiegelaere (CD&V).


"De nakende fusie met Nevele heeft aan het licht gebracht dat OCMW Deinze de laagste schuldgraad heeft van alle vijf betrokken lokale besturen, zijnde de stad Deinze, de gemeente Nevele, het AGB en de beide OCMW's. Iets waar we gezien de vele investeringen de voorbije legislaturen toch fier op mogen zijn. Het in september geopende nieuw woonzorgcentrum Karel Picqué werd gebouwd met zorgvuldig opgebouwde reserves, met een jaarlijkse investeringstoelage van de stad, met een gemaximaliseerde VIPA-subsidie, met verkoop van landbouwpatrimonium en met een strakke kostenbewaking zonder in te boeten op de kwaliteit voor de bewoners en het personeel. We hebben een woonzorgcentrum gezet van ongeveer 12 miljoen en daarvoor slechts 800.000 euro of zo'n 6,6 procent moeten lenen. De ligdagprijs is wel verhoogd, maar ligt nog steeds onder de gemiddelden van nieuwbouwvoorzieningen in onze regio."

Sociale huurflats

"De voorbije twee legislaturen hebben we ook veel geïnvesteerd in sociale huisvesting", zegt secretaris Marc Van Praet. "Ondertussen werden 111 wooneenheden van Domus Donza, goed voor een tweehonderdtal mensen, gerealiseerd in groot-Deinze. Maar hier stopt het niet. Het aanbestedingsdossier van de 24 sociale huurflats op site van het Donzapark werd net goedgekeurd en het park zelf wordt momenteel aangelegd met als doel om deze zomer te openen. Na de ontruiming van het oude rusthuis kunnen we eindelijk verder met de verbouwing tot een kleine dertig assistentieflats en een extra locatie voor kinderopvang. Ook met deze afsluitende investeringen blijven we binnen ons budget en is er zelf ruimte om de gemeentelijke toelage te laten dalen zonder in te boeten op dienstverlening of tewerkstelling."


"Maar financiën zeggen niet alles", zegt De Spiegelaere. "Ook onze sociale werking mag niet vergeten worden. Zo is er het actieplan tegen kinderarmoede. Het OCMW Deinze verhoogde het jaarkrediet voor onder andere de aankoop van kledij of het lidgeld van een sportclub of muziekschool, ieder jaar met 5 euro tot 275 euro per kind. We bereiken steeds meer kinderen in armoede, ongeveer 280 op jaarbasis en het krediet voor 2018 is daarom verhoogd met 10.000 tot 60.000 euro", besluit De Spiegelaere.