"Bouw cultuurcentrum start dit najaar"

LEIETHEATER BLIJKT 800.000 EURO DUURDER DAN GEPLAND

Zo zal het toekomstige cultuurcentrum Leietheater eruit zien.
Foto ASD Zo zal het toekomstige cultuurcentrum Leietheater eruit zien.
De bouw van het Leietheater in Deinze start nog dit najaar. Vandaag (30 mei) wordt de ra- ming van het cultuurcentrum - iets meer dan 9 miljoen euro - ter goedkeuring voorgelegd. "Door strengere veiligheids- en energienormen zijn de kosten 800.000 euro duurder uitgevallen", zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). Vanaf september 2019 start de programmatie.

Het toekomstige cultuurcentrum Leietheater zal geen 8,3, maar iets meer dan 9 miljoen euro kosten. Als deze definitieve raming vanavond goedgekeurd wordt, zal vanavond ook al de gunning van het gebouw worden toegewezen. En dat negen jaar nadat de gemeenteraad de principiële beslissing nam om een cultuurcentrum op te richten. "De meerkost is te wijten aan een stijging van de prijzen voor bouwmaterialen en aannemers", legt schepen Rutger De Reu uit. "Daarnaast gelden er ook strengere veiligheids- en energienormen, bijvoorbeeld voor theatertechnieken en extra sproeiers voor brandbestrijding. Daarom is het oorspronkelijk budget van 8,3 miljoen verhoogd, maar we zullen driehonderdduizend euro kunnen besparen door bijvoorbeeld de vloer in de technische ruimtes met ander materiaal af te werken of de textielplafond in de vestiaire aan te passen."


De bouw van het Leietheater start in het najaar. Als de bouw volgens planning verloopt, zal de stad Deinze vanaf september 2019 kunnen starten met een eigen programmatie.

Schooltoneel

"We streven we naar een bijkomende programmatie van honderd culturele voorstellingen, waaronder seniorenvoorstellingen, kindertheater, comedy en cabaret, theaterstukken van gekende gezelschappen, producties van Deinse verenigingen of een schooltoneel. Daarnaast zal de foyer kunnen worden gebruikt voor lezingen, kunsttentoonstellingen of intieme concerten voor maximum honderd mensen. In ons leslokaal zullen vormingssessies en cursussen plaatsvinden."


Veel Deinzenaren vragen zich af of een cultuurcentrum wel nodig is, aangezien de stad al een concertzaal (Brielpoort) en theaterzaal (Palace) heeft. "We hebben inderdaad een rijke geschiedenis aan cultuur in Deinze, maar er was toch nood aan een zaal met moderne theatertechnieken. Daardoor missen we nu heel wat voorstellingen. De Brielpoort en Palace konden een deel van die voorstellingen opvangen, maar eerder beperkt. Zo is een zittende voorstelling in de Brielpoort niet gezellig en willen sommige gezelschappen niet optreden in zaal Palace omdat die te klein is. Na de bouw van het nieuwe Leietheater zal zaal Palace opnieuw worden overgedragen aan nv Liberaal Huis. Zo kunnen we de culturele producties verdelen onder de Brielpoort (concerten), het Leie-theater (nieuwe theaterproducties) en zaal Palace (producties van Vooruit en Crea en kleinere producties). Deze combinatie zal een enorme boost geven aan onze stad." Meer info bij de dienst Cultuur en Evenementen op het telefoonnummer 09/381.95.00 of via cultuur@deinze.be.