Wegenwerken in Schoolstraat en Nieuwstraat

Tijdens de grote vakantie worden de klinkerverhardingen opnieuw aangelegd op het kruispunt van de Schoolstraat en de Nieuwstraat en ter hoogte van nummer 22 tot 24 in de Schoolstraat. Dat zal voor enige hinder zorgen.


"We zullen de klinkerverharding vervangen door een verharding in uitgewassen beton, die er hetzelfde zal uitzien als op de kruispunten in de Stationsstraat", verduidelijkt schepen van Openbare Werken Jo Tijtgat. "Het voordeel van deze duurzame verharding is dat ze veel minder gevoelig is aan putten en verzakkingen."


"De werken worden in twee fasen uitgevoerd: tot 31 juli ter hoogte van de Schoolstraat nummer 22 tot 24 en tot eind augustus aan het kruispunt Schoolstraat-Nieuwstraat. Er is iedere keer een uithardingsperiode voorzien van drie weken. Tijdens de werken voeren we tweerichtingsverkeer in. Er zal een parkeerverbod gelden aan de oneven kant van de Schoolstraat. De achterliggende parking aan Schoolstraat 32 blijft tijdens de werken bereikbaar. In de Nieuwstraat voeren we tijdens fase 2 tweerichtingsverkeer in. We voorzien een omlegging via de Stationsstraat, de gewestweg N36 en de Vichtesteenweg." (DRD)