Pastorale eenheid De Wijngaard van start

De twee bestaande parochies van Deerlijk, Sint-Columba en Sint-Lodewijk, zijn één geheel geworden en vormen nu de pastorale eenheid De Wijngaard. "De verantwoordelijkheid wordt voortaan samen gedragen", verduidelijkt pastoor Marc Messiaen. "Het is niet meer zoals vroeger dat de pastoor boven zijn team staat. Sinds mijn aanstelling in Deerlijk, zowat drie jaar geleden, heb ik gewerkt aan de opstart van een pastorale eenheid. Het was geen gemakkelijke opgave maar met de inzet van velen zijn we daar toch in geslaagd." De vijf teamleden van De Wijngaard werden aangesteld door bisschop Lode Aerts. (DRD)