Oude brandweerkazerne krijgt nieuwe bestemming

Op vraag van de gemeente Deerlijk zal de intercommunale Leiedal een masterplan opstellen voor de site 'Oude brandweerkazerne' tussen de Hoogstraat en de Harelbekestraat in het centrum van de gemeente.

"Door de verhuis van de brandweer naar de nieuwe site aan de Vichtesteenweg op de wijk Belgiek, voorzien eind 2018 begin 2019, hebben we een unieke kans om de dorpskern van Deerlijk om te vormen tot een kwalitatieve publieke ruimte," verduidelijkt schepen van Ruimtelijke Ordening Carl De Donder (CD&V). "Met het gemeentebestuur willen we nog tijdens de huidige legislatuur de krijtlijnen uitzetten in de vorm van een masterplan" "Het is ook de bedoeling de bevolking bij dit proces betrekken. We willen een nieuw publiek domein creëren dat beantwoordt aan de noden en vragen van de inwoners in Deerlijk. Een eerste initiatief hieromtrent is een infomoment met rondleidingen voor de bevolking op de site zelf op woensdag 7 juni. Diezelfde avond volgt er nog een toelichting met nabespreking in d'Iefte." De materie kwam aan bod bij de bespreking van het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) van de nieuwe brandweerkazerne tijdens de gemeenteraad van donderdagavond. Zowel de CD&V als alle oppositiepartijen loofden de aanpak om de bevolking actief bij het project te betrekken. (DRD)