Oppositie tegen dure ontwerpers

De gemeenteraad zette het licht op groen voor het aanstellen van een ontwerper voor omgevingswerken op verschillende locaties. Open Vld en N-VA stemden tegen wegens de hoge kostprijs. "Wij hebben plannen om de parking aan het voetbalstadion in de Guido Gezellelaan en de buitenruimte van het gemeentelijk depot in de Stationsstraat te verharden en de grote speelplaats van de gemeenteschool voor buitengewoon onderwijs De Kim heraan te leggen en te vergroenen," verduidelijkte schepen van Openbare Werken Jo Tijtgat. "De totale kosten worden geraamd op 29.400 euro exclusief BTW." Zowel N-VA als Open Vld vonden dat een smak geld. "Kan er voor de opmaak niet gekozen worden voor de aannemer zelf in plaats van een duur extern bureau?", vroeg Matthias Vanneste (Open Vld) zich af. "De opmaak laten gebeuren door onze eigen diensten is totaal onhaalbaar binnen de huidige personeelssituatie", repliceerde schepen Tijtgat. "Onze diensten zitten nu al tot over de oren in het werk." (DRD)