Open Vld pleit  voor het doven van openbare verlichting

De gemeenteraad besliste om de openbare verlichting in bepaalde straten niet langer te doven tussen 23 uur en 5 uur 's ochtends omdat uit contacten met andere gemeentebesturen blijkt dat er hiervoor onvoldoende draagvlak is bij de bevolking.


Open Vld Deerlijk is wel voorstander om de straatverlichting te doven en stemde tegen. "Dit helpt tegen lichtvervuiling en is een aanzienlijke kostenbesparing", stelde Bert Schelfhout (Open Vld). "De gemeente laat een kans liggen om een draagvlak te creëren bij onze inwoners. Je kan dit doen door Natuurpunt, maar ook veel andere verenigingen te betrekken in het plan om de lichten te doven tussen 23 en 5 uur. Bij andere gemeenten blijkt bovendien dat er geen enkele impact is op de criminaliteit en de verkeersveiligheid. Anno 2017 is het echt absurd dat je overal de lichten laat branden 's nachts. België is het meest verlichte land van onze planeet. Nergens anders worden zelf de meest afgelegen plaatsen van straatlichten te voorzien." (DRD)