N-VA-raadslid: "Leiedal boert zich rijk op kosten van gemeenten"

Bij het aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Leiedal formuleerde N-VA -raadslid Mieke Ottevaere enkele bemerkingen over de jaarbalans en resultatenrekening van die intercommunale.


"De beschikbare reserves worden verder aangedikt. Leiedal boert zich rijk op kosten van de gemeenten, de burgers. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat een intercommunale zoveel winst maakt en dit bedrag gewoon opspaart? De gemeenten hebben indertijd geld ingebracht en betalen jaarlijks genoeg voor de opdrachten die aan Leiedal worden gegeven. Wij vragen dan ook dat de winsten jaarlijks terugvloeien naar de gemeenten. Geld dat eigenlijk toebehoort aan hen. Waarom moeten die reserves zo groot te zijn?" Burgemeester Claude Croes (CD&V) beloofde de opmerking over te maken en schepen Jo Tijtgat (CD&V) meldde nog dat de reserves groot zijn omdat er momenteel weinig industriegronden in de regio beschikbaar zijn (DRD)