Moeilijke verkeerssituatie aan kazerne

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN DEERLIJK

De nieuwe brandweerkazerne wordt opgetrokken op de Belgiek bij een bijzonder druk kruispunt. Een goede plaats?
Rik Devos De nieuwe brandweerkazerne wordt opgetrokken op de Belgiek bij een bijzonder druk kruispunt. Een goede plaats?
Aan de Braamheuvelstraat op de wijk Belgiek werd in mei de eerste steen van de nieuwe brandweerkazerne gelegd. Deerlijk en Anzegem werkten daarvoor samen. Maar de kazerne staat vlak bij een bijzonder druk kruispunt.

"De onmiddellijke toegang tot de E17 en N36 en de industriezone is een belangrijke troef voor onze brandweer," stelt Claude Croes (CD&V). "Het belangrijkste is dat de uitrijtijd van de hulpdiensten zo kort mogelijk is. Een studie toonde aan dat de brandweer een pak sneller zal kunnen uitrijden dan op de huidige locatie in het centrum. Het drukke kruispunt van de Belgiek wordt binnenkort volledig hervormd. Er komt een bypass en er zal een vlottere verkeersdoorstroom zijn met een nieuwe lichtenregeling." Bert Schelfhout (Open Vld): "Er was ongetwijfeld een betere inplantingsplaats. Wij pleiten daarom voor een extra rijstrook aan het kruispunt voor prioritaire voertuigen en bussen. Dat moet ervoor zorgen dat de interventies beter kunnen verlopen."


Deerlijk² stelt zich dan weer vragen bij de zware constructie. "Kon het bestaande gebouw niet goedkoper vernieuwd worden?", vraagt Tundie D'hont zich af. N-VA heeft zich altijd gekant tegen de locatie op de Belgiek. "Er is ook groot ongenoegen bij de brandweer. Er is een terugloop van 54 naar 28 brandweerlieden", aldus Dirk Demeurie.


Luk Schelfhout (Durf!) ziet het anders. "De prioriteit is de snelst mogelijke hulp. Waar de kazerne zich bevindt, maakt niets uit. Wel belangrijk is dat iedere inwoner, zowel uit Deerlijk als Anzegem, dezelfde bijdrage betaalt, en dat is nu niet het geval." (DRD)