Kunstonderwijs wordt uitgebreid

Gezien de grote respons organiseert de gemeente Deerlijk ook in het schooljaar 2018-2019 tekenonderwijs en lessenreeksen voor het keramiekatelier Terra.


Nieuw in de tekenschool is dat er, behalve kinderen van het derde tot het zesde leerjaar, ook leerlingen van het eerste en tweede middelbaar worden toegelaten. De lessen vinden per leeftijdsgraad plaats: op dinsdag en donderdag van 16.15 uur tot 17.55 uur in het klaslokaal n de vrije basisschool in Sint-Lodewijk en op woensdag van 13.15 uur tot 18.30 uur in de tekenklas van de gemeentelijke lagere school De Beuk. Het inschrijvingsgeld bedraagt 30 euro.


De lessenreeksen van het keramiekatelier Terra vinden plaats op dinsdag van 13.15 uur tot 16.15 uur en van 19 tot 22 uur en op zaterdag 9 tot 12 uur in de lokalen van buurthuis De Wieke. Het inschrijvingsgeld voor het volledige schooljaar van 26 ateliermomenten bedraagt 120 euro. (DRD)