Korpschef Westkust geeft uitleg over vluchtelingen

Op initiatief van het Deerlijks Vormingswerk geeft Nicholas Paelinck op woensdag 10 mei om 20 uur in d'Iefte de voordracht 'Transmigranten aan onze kust'. De korpschef van de politiezone Westkust was nauw betrokken bij de ontruiming van het vluchtelingenkamp in Calais en de vluchtelingen aan de Belgische kust. Over alle aspecten rond transmigratie en vluchtelingen geeft hij meer uitleg. Na de voordracht is er ruimte voor vragen en discussie. De toegang bedraagt 5 euro.


Meer informatie is verkrijbaar bij Ontmoetingscentrum d'Iefte op 056/71.89.81. (DRD)