Gemeenten kopen grond voor nieuwe kazerne

De gemeenten Deerlijk en Anzegem ondertekenen op vrijdag 17 februari de notariële verkoopakte van het stuk grond op de site Devos-Caby aan de Vichtesteenweg, waar een gezamenlijke brandweerkazerne zal opgetrokken worden. Daarna wordt een bouwvergunning aangevraagd. Een werkgroep van beide korpsen is betrokken geweest bij de architecturale plannen van de nieuwe kazerne en hun opmerkingen werden in het ontwerp geïntegreerd. Het is de bedoeling om in juli van dit jaar de bouwopdracht te gunnen en in het najaar te starten met de bouw. De beide gemeentebesturen hopen dat beide korpsen eind 2018 kunnen verhuizen. Het totale kostenplaatje van dit project bedraagt zo'n 3,7 miljoen euro, verdeeld over de twee besturen. (DRD)