Geen akkoord over verkiezingsborden

De N-VA stelt voor om bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 geen verkiezingsborden te plaatsen. De CD&V-meerderheid gaat daar niet op in.


"Er zijn verschillende redenen om geen verkiezingsborden meer te plaatsen", verduidelijkt raadslid Frieda Dejager. "Vooreerst ziet het Deerlijkse landschap er in die periode allesbehalve netjes uit, met overal omgewaaide borden, afgewaaide en natte foto's. Het is een verspilling van hout en papier en het zijn onnodige kosten in tijden waar iedereen tot spaarzaamheid wordt aangemaand. Ten slotte kan iedereen zich via de sociale media en verdelingsdrukwerk voldoende kenbaar maken. Het spreekt voor zich dat de officiële borden moeten blijven zodat de bevolking weet welke partijen en welke personen zich kandidaat stellen."


"Onze fractie heeft deze aangelegenheid besproken en wij gaan daar niet op in. Affiches zijn voor ons meer dan folklore alleen", reageert burgemeester Claude Croes (CD&V). "Verkiezingen zijn een democratisch proces", vult CD&V-raadslid Jurgen Beke aan. "Wat als wij met de vier partijen van de huidige legislatuur dit voorstel goedkeuren en er volgend jaar nog andere lijsten opduiken?" (DRD)