Gaverhal heeft beste tijd gehad

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN DEERLIJK

De Gaverhal is dringend aan een grondige renovatie toe.
Rik Devos De Gaverhal is dringend aan een grondige renovatie toe.
Zowel de sporthal als ontmoetingscentrum d'Iefte hebben de tand des tijds niet bijzonder goed doorstaan. In d'Iefte is de renovatie bezig, maar is dat voldoende? Wat moet er gebeuren?

"Een inhaalbeweging is nodig", stelt Claude Croes (CD&V). "In d'Iefte zijn we al gestart met renovatiewerken en die gaan onverminderd voort. Voor grote initiatieven onderzoeken we om een samenwerking op te zetten. De renovatie van de Gaverhal volgt ook nog. Binnenkort bekijken we ook de bouw van een nieuwe sporthal. Die willen we financieel inplannen voor de periode 2024-2030."


Dezelfde toekomstvisie bij Open Vld, al wil de partij wel het héle Gaverdomein opwaarderen. "Dat domein moet de sport- en ontspanningsplaats bij uitstek worden."


Dirk Demeurie (N-VA): "Een sporthal dient uitsluitend voor sportactiviteiten. Voor de speelpleinwerking moeten andere oplossingen worden gezocht. De sportinfrastructuur moet voldoen aan alle vereisten van sporten op alle niveaus."


Tundie D'hont (Deerlijk²) spreekt van 'een gebrek aan langetermijnvisie'. "De sporthal kreeg recent een nieuwe vloer, maar die is alweer zwaar gehavend. En er zijn geen bijeenkomsten meer van de raad voor sportinfrastructuur. Starten met de aanleg van een fonds voor nieuwe infrastructuur is de boodschap, en er moet een concrete planning komen voor de volgende legislatuur."


Luk Schelfhout (Durf!) ontkent de nood aan nieuwe infrastructuur niet, maar vraagt zich af wie dat zal betalen. (DRD)