"Informeer chauffeurs over fietsstraten"

UNIZO VRAAGT MEER AANDACHT VOOR VERKEERSVRIJ CENTRUM

Volgens een bevraging van Unizo is sinds de komst van de fietsstraten het verkeer voorlopig nog niet veiliger geworden in het centrum.
Rik Devos Volgens een bevraging van Unizo is sinds de komst van de fietsstraten het verkeer voorlopig nog niet veiliger geworden in het centrum.
Het proefproject met fietsstraten in het centrum van Deerlijk is verlengd tot 15 november. Unizo Deerlijk is tevreden, maar stelt dat het verbod op het inhalen van fietsers nog te weinig wordt nageleefd. "Sensibilisering van automobilisten kan het verschil maken", zegt voorzitter Yves Pynaert.

Het proefproject met fietsstraten, waarbij de Sint-Amandusstraat ter hoogte van de Beuk en Kim, de Hoogstraat ter hoogte van de Berk en Sam en de straten rond de kerk van 13 tot 15 uur verkeersvrij werden gemaakt, heeft voorlopig nog te weinig resultaten opgeleverd. Dat is de conclusie van een bevraging van zelfstandigenorganisatie Unizo. De fietsstraten maken deel uit van een plan dat werd uitgewerkt door een werkgroep met bewoners, ouders en afgevaardigden van scholen en de gemeente met als doel om voor trager verkeer in het centrum te zorgen.

Veiliger

In de centrumstraten moet gemotoriseerd verkeer verplicht achter de fietsers blijven. Ze mogen ook niet sneller dan 30 kilometer per uur rijden. In eenrichtingsstraten mogen fietsers die met de rijrichting meerijden, de volledige rijbaan innemen. De straten zijn te herkennen aan officiële verkeersborden bij begin en einde, markeringen, banners en slingers, affiches en creatieve fietswielen, ontworpen door de Deerlijkse jeugd. "De fietsers zijn zichtbaarder in het straatbeeld en het is ook veiliger voor hen. Ze worden niet verdrongen door auto's die willen inhalen", zegt schepen van Mobiliteit Ann Accou (CD&V). "Het inrichten van fietsstraten is een waardevol proefproject dat we op 14 september hebben ingevoerd. Daarom hebben we het verlengd tot 15 november." Unizo Deerlijk betreurt echter dat de gemeente Deerlijk geen rekening houdt met de input van de ondernemers. "Uit een bevraging van de handelaars blijkt dat er veel ruimte is voor verbetering", stelt Unizo-voorzitter Yves Pynaert. "77 procent ziet nog geen toename van het aantal fietsers, 65 procent vindt het centrum minder gezellig en 35 procent vindt niet dat het verkeer veiliger is geworden. Er dient dus een en ander bijgeschaafd te worden. Misschien helpt het als de fietsstraten meer opvallen, door ze bijvoorbeeld een opvallende kleur te geven. Verder moeten de automobilisten geïnformeerd worden over de regels die gelden in een fietsstraat. En er is nood aan extra fietsinfrastructuur, zoals stallingen op diverse plaatsen. Als de straten op bepaalde plaatsen versmald worden, kan dat ook al een verschil maken."

Positief advies

Schepen Ann Accou werpt op dat de problematiek al geregeld aan bod kwam in de mobiliteitscommissie, waarin ook Unizo vertegenwoordigd is. "Unizo heeft ook positief advies uitgebracht over het evaluatieverslag van LaMa (Laboratoria Mobiele Alternatieven- nvdr.). Infrastructureel moeten er nog zaken bijgewerkt worden en daarover gaan we nog samenzitten met alle betrokken partijen."