Zes gemeente- en OCMW-raadsleden krijgen eretitel

Frans Duyck, Roland Florizoone, Marleen Rabaey, Nadia Gerry, Manu Rossey en Simonne Blanckaert kregen de eretitel als OCMW- en gemeenteraadslid van De Panne
GUS Frans Duyck, Roland Florizoone, Marleen Rabaey, Nadia Gerry, Manu Rossey en Simonne Blanckaert kregen de eretitel als OCMW- en gemeenteraadslid van De Panne
Als beloning voor hun loopbaan in de gemeente- of OCMW-raad kregen zes oud-raadsleden van het gemeentebestuur van De Panne de eretitel en een medaille.

Nadia Gerry zat van 2001 tot 2006 en van 2013 tot 2018 in de gemeenteraad en daartussen in de OCMW-raad. Ze zette zich in voor de kinderopvang, sociale projecten en ook het dierenwelzijn. Zij gaf de aanzet voor de hondenweide in Adinkerke.

Manu Rossey kwam in de gemeenteraad in 2005 en bleef zetelen tot eind 2018. Hij engageerde zich voor sport, onderwijs en verkeersbeleid. Als opvoeder had hij een goed beeld van de leefwereld van de jeugd. Voor 2005 was hij een legislatuur OCMW-raadslid.

Frans Duyck was gemeenteraadslid van 1995 tot december 2012. Als oppositieraadslid was hij kritisch maar constructief. Daarna zetelde hij nog een legislatuur in de OCMW-raad.

Roland Florizoone kreeg twee penningen voor zijn inzet. Hij maakte 36 jaar ononderbroken deel uit van de gemeenteraad waarvan 24 jaar als schepen. Voor zijn 12 jaar provincieraadslid kreeg hij al een andere hulde. De laatste zes jaar van zijn loopbaan in de gemeentepolitiek maakte hij deel uit van de oppositie.

Daarnaast kregen twee OCMW-raadsleden de eretitel. Marleen Rabaey maakte deel uit van de OCMW-raad van 2007 tot en met 2018. Simonne Blanckaert tot slot zetelde achttien jaar ononderbroken in de OCMW-raad. Tewerkstelling, sociale huisvesting en armoedebestrijding zijn thema’s waarvoor ze zich nog steeds met plezier inzet.