Nieuwe verkeersmaatregels: woonerf in De Panne en voorrangswijziging in Adinkerke

Het verkeer dat van links komt zal voorrang moeten verlenen aan dit kruispunt van de Burgweg met de Noordhoekstraat in Adinkerke.
GUS Het verkeer dat van links komt zal voorrang moeten verlenen aan dit kruispunt van de Burgweg met de Noordhoekstraat in Adinkerke.
In het centrum van De Panne, in de omgeving van de Koninginnelaan, voert de gemeente een woonerf in. In Adinkerke moet je dan weer voorrang verlenen op het kruispunt Burgweg-Noordhoekstraat. Een overzicht van wat verandert.

Het woonerf in het centrum van De Panne geldt in de zone afgebakend door de Nieuwpoort- , Koninginne- , Leopold II- , Frans Beerlant- , Kinon- en Astridlaan. Daar mag je maximum twintig kilometer per uur rijden. Voetgangers mogen de volledige breedte van de openbare weg innemen. Parkeren kan enkel in de afgebakende vakken die aangeduid zijn met de letter -p. Burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-b) benadrukte in de gemeenteraad op vraag van oppositieraadslid Ann Vanheste (DAS) dat de lokale politie oogluikend zal toestaan dat de inwoners voor hun garage parkeren.

Om dat woonerf te versterken, draait de gemeente de rijrichting in de Dokter A.Depagelaan om tussen de Nieuwpoort- en Koninginnelaan. Je mag er rijden in de richting van de Koninginnelaan naar de Nieuwpoortlaan. De zone voor éénrichtingsverkeer in de Clos Normandstraat wordt uitgebreid.

Adinkerke

Op het kruispunt Burgweg-Noordhoekstraat voert de gemeente een voorrangsregeling in. Bestuurders vanuit de Noordhoekstraat komende vanaf de Oosthoek moeten voorrang geven aan zij die vanuit de Burgweg van of naar Adinkerke rijden. Er komen witte driehoeken op de grond.