Komt er na 20 jaar dan toch doorbraak in heraanleg Duinhoekstraat? Openbaar onderzoek opgestart

Het openbare onderzoek voor de heraanleg van de Duinhoekstraat loopt.
Janssens Het openbare onderzoek voor de heraanleg van de Duinhoekstraat loopt.
De heraanleg van de Duinhoekstraat in Adinkerke is een kluif waaraan het gemeentebestuur van De Panne al meer dan twintig jaar knabbelt. Tot eind maart loopt het openbaar onderzoek. De vorige omgevingsvergunning werd namelijk negatief geadviseerd. Rond de zomer weten we of het licht op groen komt.

Wat zijn de plannen? “Alle riolen en nutsleidingen moeten vernieuwd worden, gevolgd door de heraanleg van het wegdek zelf”, overloopt schepen van Openbare Werken Wim Janssens (ACT!E). “Asverschuivingen en middengeleiders moeten de drukke baan naar Frankrijk veiliger maken. In de bebouwde kom zal er langs weerszijden van de weg een fietspad lopen en erbuiten is dat aan één kant een dubbelrichtingpad. In de vorige legislatuur werd al een omgevingsvergunning aangevraagd maar die kreeg negatief advies. Dat kwam onder meer omdat er een handvol bunkertjes werden gevonden in één van de onteigende woningen die Erfgoed Vlaanderen liever niet ziet verdwijnen. Ook het Agentschap Natuur en Bos (ANB) had zijn opmerkingen. Daarmee hebben we rekening gehouden in onze nieuwe aanvraag. Het openbaar onderzoek loopt volop. Daarna moeten we de adviezen van onder meer ANB en Erfgoed Vlaanderen afwachten. Als we een positief antwoord krijgen, kunnen we de verdere procedure opstarten. In het meest positieve scenario kunnen de werken rond de jaarwissel starten.”

Het project kost ruim vier miljoen euro. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal de rijweg en fietspaden voor zijn rekening nemen en heeft daarvoor een budget van 2,5 miljoen euro. IWVA investeert één miljoen euro in de riolen maar krijgt wel 800.000 euro subsidie van de Vlaamse overheid. De rest is voor de gemeente die de voetpaden zal aanleggen en het straatmeubilair zal plaatsen. Om de plannen te realiseren zijn er negentig onteigeningen gebeurd. 

De Duinhoekstraat in Adinkerke wordt heraangelegd
Archief Benny Proot De Duinhoekstraat in Adinkerke wordt heraangelegd