Geen extra gemeenteraad

Acht raadsleden van de oppositiepartijen ACT!E en N-VA en Het Plan-B vroegen een extra gemeenteraad in De Panne om meer uitleg te krijgen over de schorsing van de aanstelling van Veerle Van Ackere tot algemeen directeur. Er kwamen tegen die aanstelling twee klachten binnen. Omdat die schorsing gevolgen heeft voor de organisatie van de gemeente wilden de drie partijen dus een extra raad, maar dat werd geweigerd omdat er geen voorstel tot beslissing bijgevoegd was. De drie fracties vragen per brief nog eens om duidelijke informatie van de burgemeester. Volgens Ann Vanheste (DAS) is het te vroeg. "Eerstdaags hebben we uitsluitsel. Door een procedurefout is de aanstelling van Van Ackere geschorst. We hebben nu een vervangend directeur. We overleggen met onze raadsman en met Binnenlands Bestuur hoe het verder moet." (GUS)