Eerste kustgemeente bij Statiegeldalliantie

"De Panne treedt toe tot de Statiegeldalliantie, die ijvert voor de invoer van statiegeld op eenmalige drankverpakkingen." Dat meldt milieuschepen Bram Degrieck (Onafhankelijk). De Panne is daarmee de eerste kustgemeente die toetreedt tot die alliantie.


"Hopelijk volgen de andere ook, zodat we een grote slagkracht hebben, want als gemeente alleen kunnen we dat statiegeld niet invoeren. Het is aan de Belgische of zelfs Europese overheid om dat te doen. Vandaar het belang om ons lokaal te verenigen, zodat we met een sterkere stem kunnen spreken. Uit een steekproef deze zomer blijkt dat bijna de helft van het zwerfvuil op het strand drankverpakking is." De gemeenteraad keurde de toetreding goed. (GUS)