Eén bezwaarschrift ontvankelijk tegen milieuvergunning Plopsaland

Tegen de milieuvergunning voor Plopsaland zijn twee bezwaarschriften binnengekomen bij het Vlaams departement Leefmilieu, Natuur en Energie."Een van de twee bezwaarschriften is ontvankelijk, dus zullen we de aanvraag opnieuw onderzoeken", laat woordvoerder Brigitte Borgmans weten. "Over de inhoud van het bezwaarschrift kan ik niets kwijt. Het is aan de gewestelijke milieuvergunningscommissie om zijn advies te formulieren. De minister heeft vijf maanden om een eindbeslissing te nemen. Tijdens die periode blijft de milieuvergunning van Plopsaland geldig." Op 15 december vorig jaar verleende de provincie een milieuvergunning aan Plopsaland onder voorwaarden. Binnen de dertig kalenderdagen konden de bezwaarschriften gestuurd worden. (GUS)