Containerpark verhuist voorlopig niet

De gemeenteraad van De Panne stelde de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorlopig vast. Die herziening is nodig om het bedrijf Cailliau rechtzekerheid te bieden. De zone voor de uitbreiding van de gemeentelijke technische diensten langs de Zwartenhoekstraat is daarin geschrapt. Ook de mogelijkheid om daar een containerpark in te richten is achterwege gelaten, en dat vond oppositieraadslid Roland Florizoone (Visie 2020 & N-VA) spijtig. "Het huidige containerpark is nu gelegen op dure villagrond en bovendien niet zo vlot toegankelijk." Schepen van Ruimtelijke Ordening Bram Degrieck (Onafhankelijk) onderlijnde dat een verhuis van het containerpark momenteel niet aan de orde is. In de zone bij Cailliau wil hij liever een lokaal bedrijventerrein. (GUS)