Bennet Demeulenaere (25) krijgt 15 jaar opsluiting voor doodslag op z’n vijf weken oude dochtertje Romy

Bennet Demeulenaere.
BELGA Bennet Demeulenaere.
In het Brugse assisenhof heeft Bennet Demeulenaere (25) uit Adinkerke 15 jaar opsluiting gekregen voor doodslag op zijn vijf weken oude dochtertje Romy. Het hof en de jury oordeelden dat de jonge vader wel degelijk het opzet had om de baby te doden. Het openbaar ministerie had 21 jaar gevorderd.

Het hof van assisen oordeelde dat de beweringen van Demeulenaere - dat hij handelde in paniek toen hij z’n dochtertje Romy op 1 januari 2018 dooreen schudde - niet aannemelijk zijn. “Het niet meer reageren na een val uit de zetel is voor het hof ongeloofwaardig”, klonk het. “Het verhaal is bovendien onverenigbaar met de bevindingen van de wetsdokter. Hoewel de beschuldigde beweerde in paniek te zijn geweest, maakte hij niet onmiddellijk de moeder van Romy wakker. Hij verwittigde ook niet de hulpdiensten. Zijn neef, die kort na de feiten de woning binnenkwam, stelde bij hem enkel bedruktheid vast en geen staat van paniek.”

Bennet Demeulenaere wist volgens het hof hoe hij moest omgaan met jonge kinderen. “De beschuldigde was vertrouwd met de zorg voor jonge baby’s en wist dat het hardhandig schudden van een baby potentieel dodelijke letsels kon teweegbrengen. Hij werd herhaaldelijk onderbroken door de geluidjes van Romy en heeft haar opzettelijk hardhandig dooreengeschud. Hij kende daarbij de kwetsbaarheid van jonge baby’s. Er bestaat niet de minste twijfel dat de beschuldigde op het moment van het schudden het oogmerk had om Romy te doden.” Het hof verwees daarbij naar de intensiteit van het schudden. Demeulenaere verklaarde zelf dat het om hard schudden ging. “Het feit dat de beschuldigde onmiddellijk spijt had van z'n handelen, doet aan dat oogmerk tot doden geen afbreuk.”

Het hof en de jury zagen meerdere verzachtende omstandigheden in het voordeel van de beschuldigde. Ze hielden rekening met zijn zwakke sociale achtergrond, zijn relatief gunstig strafverleden en zijn wil om z'n middelverslaving te bestrijden.

21 jaar opsluiting

Het openbaar ministerie vorderde 21 jaar opsluiting voor Demeulenaere. Procureur-generaal Serge Malefason zag geen verzachtende omstandigheden. “Hij heeft z’n verklaringen aangepast, dus een echt goede medewerking aan het onderzoek leverde hij niet. Na drie dagen in de gevangenis kreeg hij al een tuchtrapport voor drie binnengesmokkelde sigaretten. Over zijn arbeidersethiek moet ik niet uitwijden en de vraag is of de spijt die hij uitdrukt wel oprecht is. Een slechte jeugd? Die heeft Bennet niet gehad. Dat zegt hij zelf. Bennet heeft alle kansen gekregen. Meteen na de feiten hield hij cruciale info achterwege voor de hulpdiensten. Vandaag komt hij zeggen dat hij Romy wou helpen, maar daarmee doet hij afbreuk aan de waarheid. Volgens de gerechtspsychiater is hij bovendien een blijvend gevaar voor jonge kinderen. Het enige waarvoor ik niet blind ben is de rol van zijn moeder. Zij heeft hem altijd rotverwend. Dat is voor mij een reden voor enige strafvermindering.”

Verdediging vraagt mildere straf

Advocaat Kris Vincke drong tijdens z'n pleidooi over de strafmaat aan op een mildere straf dan de gevraagde 21 jaar. De strafpleiter zal wel degelijk verzachtende omstandigheden voor zijn cliënt. “Bennet had wel degelijk geen goede jeugd. Hij heeft geen vader gehad en dat laat echt wel zijn sporen na. Van in het begin heeft hij gezegd dat het zijn schuld was. Sinds tien maanden verblijft Bennet op eigen verzoek in de drugsvrije afdeling van de gevangenis. Hij wil zijn leven er een nieuwe richting geven. Gooi hem niet weg in de kerkers van onze maatschappij. Bennet is zeker de slechtste niet. Hij verdient dat niet. Geef hem alstublieft de kans om een nieuwe start te nemen.”