Zware verkeershinder door werken

Komende week worden asfalteringswerken uitgevoerd in Wenduine aan het kruispunt Ringlaan/Leopold II-laan/Koninklijke Baan/Drift. Dat zal voor zware verkeershinder zorgen om en aan 'Wenduine Molen'. Verkeer richting De Haan is niet mogelijk via de Koninklijke Baan (N34) en zal ter hoogte van het kruispunt aan WZC Duneroze omgeleid worden via de Drift en de Driftweg naar de Zwarte Kiezel. Verkeer richting Blankenberge kan nog steeds via de Nieuwe Rijksweg (N34y) tot in Wenduine maar zal verplicht rechtsaf moeten buigen naar de Ringlaan. Het verkeer van en naar het Centrum Wenduine blijft mogelijk via de Parklaan en Park Leopold II. In principe zullen deze werken voltooid zijn op het einde van de week. (MMB)