Student bedrijfsmanagement moet 25.000 euro betalen

Een 21-jarige student bedrijfsmanagement uit De Haan, die zijn vaardigheden aanwendde om een goed draaiende cannabishandel op te starten, moet daar nu de gevolgen van dragen. De rechter was nog vrij mild in haar vonnis en gaf de jongeman met de werkstraf van 250 uren nog een nieuwe kans. Maar de man moet wel de verbeurd verklaarde som van 25.000 euro terugbetalen. In een jaar tijd verkocht hij 7,7 kilogram cannabis. Hij gebruikte enkele vaardigheden uit zijn studies om de handel op te zetten. Hij begon met kleine afnemers maar telkens hij door wat geld te innen zelf grotere hoeveelheden kon kopen wou hij enkel nog met grote afnemers werken, om zoveel mogelijk winst te kunnen maken. De jongeman is intussen clean. Daardoor kreeg hij de gunst van de werkstraf, naast de zware terugbetaling. Als hij de werkstraf niet goed vervult, moet hij alsnog twee jaar naar de cel. (JHM)