Gemeente informeert inwoners over strenge voorschriften in de Concessie. “Beter voorkomen dan achteraf iets te moeten afbreken”

Burgemeester Wilfried Vandaele in de concessie in De Haan
LBB Burgemeester Wilfried Vandaele in de concessie in De Haan
De Haan start een informatiecampagne voor de bewoners van de Concessie. De huizen in het historisch centrum van De Haan zijn beschermd als dorpsgezicht. Bewoners die aanpassingen willen doen aan hun huis zijn daardoor gebonden aan strenge regels. Omdat er vaak werken uitgevoerd worden die in strijd zijn met de regels start de gemeente nu een informatiecampagne.

“Ondanks alle maatregelen die door de jaren heen werden genomen, worden in de Concessie nog steeds overtredingen vastgesteld van de regels met betrekking tot erfgoed en ruimtelijke ordening”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele. “Als er overtredingen worden vastgesteld wordt er nog vaak gezegd dat bewoners niet op de hoogte waren van de regels. We willen daarom een tandje bijsteken om de mensen te informeren.” De gemeente stuurde 3200 brieven naar eigenaars en bewoners. Zowel de gemeente De Haan als de Vlaamse overheid willen het bouwkundig erfgoed van de tot ver buiten de grenzen bekende Concessie bewaren. “De strenge regels zijn nodig om het uitzicht van de Concessie te beschermen. Om die reden bestaan er voor de zone strenge voorschriften, verankerd in het beschermingsbesluit van de Vlaamse overheid enerzijds, en in het Bijzonder Plan van Aanleg van de gemeente anderzijds. Om die “lasten” enigszins te compenseren, stelden we destijds een herwaarderingsplan op. Daardoor kunnen eigenaars en bewoners sindsdien subsidies ontvangen voor bepaalde werken aan hun panden.”

Als er overtredingen worden vastgesteld leidt dat telkens tot zware discussies en procedures, waarna de bewoner in het beste geval aanpassingen moet doen, en in het slechtste geval tot afbraak moet overgaan. Dat geldt voor het gebouw, voor de tuin, voor de omheining… “Dat is voor niemand leuk: niet voor u, want dat is een dure grap. Niet voor ons, want het is ook voor ons niet leuk om mensen op kosten te jagen en bijvoorbeeld tot afbraak te dwingen.” De gemeente raadt daarom aan om altijd contact op te nemen met de gemeente vooraleer werken uit te voeren om zo problemen te voorkomen.