De Haan legt eerste hondenloopweide aan

Schepen Mathieu Delbarge en schepen Christine Beirens op de zone waar de hondenloopweide komt
LBB Schepen Mathieu Delbarge en schepen Christine Beirens op de zone waar de hondenloopweide komt
De gemeente wil een braakliggend stuk grond op de Vosseslag gebruiken om een hondenloopweide te voorzien naast het parkeerterrein aan het Kennedyplein.

De gemeente wil met de zone ook een ontmoetingsplek creëren voor hondenbezitters. “Op de meeste plaatsen - ook in het bos - ben je verplicht om je hond aan de lijn te houden. Hondenbezitters vragen meer en meer om hondenweiden te voorzien. Wij willen aan deze vraag tegemoetkomen. In het kader van de heropmaak van het beheerplan Duinbossen, bekijkt het Agentschap Natuur en Bos, samen met het gemeentebestuur, of er in de andere deelgemeenten ook mogelijkheden zijn voor dergelijke hondenweiden”, licht schepen Mathieu Delbarge toe. De dienst Werken in Eigen Beheer zal het terrein aanleggen. “Een omheining uit kastanjehout zal de weide afsluiten”, vertelt schepen Christine Beirens, verantwoordelijk voor Werken in Eigen Beheer. “Tegen de omheining wordt veldesdoorn aangeplant. De loopweide zal toegankelijk zijn voor de bezoekers via één ingang. Een sluis met een klaphekken zal vermijden dat de honden uit de weide ontsnappen. In de weide komen twee zitbanken en een 12-tal bomen om een interessante en gevarieerde zone te creëren.”