De Haan investeert in invalswegen en restauratie gemeentehuis

Het gemeentehuis in De Haan is ook aan de buitenkant aan restauratie toe
Benny Proot Het gemeentehuis in De Haan is ook aan de buitenkant aan restauratie toe
De Haan wil de komende jaren vooral investeren in de buitenkant van het gemeentehuis en zet enkele grote openbare werken op de planning. Daarnaast bekijkt de gemeente ook om plaats te maken op de begraafplaatsen van Vlissegem en Klemskerke.

Op vlak van patrimonium staan er enkele grote projecten voor de deur in De Haan. “Enkele investeringen slepen we mee uit vorige legislatuur. Er is hiervoor geen weg terug zonder schadeclaims zoals de inrichting van het molenaarshuisje en een lokaal voor de hondenclub en die moeten wij nu afwerken”, zegt Vandaele. Daarnaast wil het nieuwe bestuur de buitenkant van het gemeentehuis restaureren. “Dit is een prioriteit omdat we als gemeente het goede voorbeeld moeten geven en nu vallen de brokstukken naar beneden.”

Ondergrondse parking

De Haan zal de komende jaren een prioriteitenlijst opmaken en op basis daarvan beslissen welke straten, voetpaden of fietspaden eerst moeten aangepakt worden. “We willen zeker al de toegangswegen aanpakken zoals de Grotestraat, de Vosseslag, de Nieuwe Steenweg en het fietspad van de Grotestraat naar Nieuwmunster. We willen ook samen met de hogere overheid nadenken over de ondertunneling van de Nieuwe Rijksweg met de aanleg van een ondergrondse parking en een plein”, licht burgemeester Wilfried Vandaele toe. Op vlak van leefmilieu denkt de gemeente aan ondergrondse afvalstraten, digitalisering van het containerpark en elektrische dienstfietsen. De politie neemt een grote hap uit het budget van de gemeente.

Wat toerisme betreft gaat De Haan voor een status quo op vlak van evenementen. Enkele evenementen worden wel uitgediept zoals de Vosseslagfeesten. Er zullen ook werken uitgevoerd worden op de begraafplaatsen. “Er komen nieuwe paden in de Nieuwe Steenweg, sanitair en een afdak in Wenduine. Er komen ook heel wat vragen binnen van mensen die graag begraven willen worden in Vlissegem of Klemskerke, maar dat is momenteel niet meer mogelijk sinds 1979. Die concessies lopen voor een bepaalde periode, maar in de praktijk zijn die graven er wel gebleven. Wij willen eens bekijken of we de in onbruik geraakte concessies kunnen ontgraven. Wij denken dat dit toch belangrijk is. In Vlissegem zijn er 40 plaatsen die we zouden kunnen vrijgeven. Vlissegem zou een proefproject zijn om te kijken of we niet te veel gevoelige snaren raken.”

Indexatie

De Haan gaat geen extra leningen aan en zal de belastingen niet verhogen. Er wordt wel gekeken voor een indexatie. “Vanaf 2021 worden de meeste belastingen en heffingen automatisch geïndexeerd volgens de gezondheidsindex, dat werd tot nog toe niet gedaan terwijl de kosten wel stijgen”, zegt de burgemeester nog. Oppositiepartij Bewust stemde tegen de meerjarenplanning. “Het is een ambitieus plan maar er zijn nog veel onduidelijkheden. Er wordt bijvoorbeeld verwezen naar een prioriteitenlijst voor de openbare werken, maar die hebben wij niet gekregen. Dat geldt ook voor de gronden die aangekocht zouden worden. Wat ons het meest verontrust is het kostenplaatje. We starten met een overschot van 17. 906.770 euro in 2020 en eindigen in 2025 met 325.318 euro. De opgebouwde spaarpot van de vorige legislatuur wordt dus volledig opgesoupeerd. Bovendien stijgen enkele belastingen zoals de tweede verblijven en wordt er geïndexeerd”, zegt Peter Breemersch.
3 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Antoon Boons

    Overal waar NVA zit komen er problemen. En wat opvalt, alleen De Haan en rest van de gemeente telt niet meer mee. Vreemd dat een partij als Open hiermee kan samenwerken en regeren. Of was dit alleen voor de subsidie die ze kregen voor de gemeenteraadsverkiezingen. En natuurlijk de vooraf afgesproken schepen functies. Maar ze laten Wenduine wel vallen. NVA brengt armoede zowel landelijk als op gemeente niveau met zich mee. Hou mijn hard vast voor de rest van deze periode, maar je weet nooit ?

  • Christian Delgoffe

    N-VA bewijst overal dat ze niet kunnen regeren maar wel postjes pakken en cumuleren. Het wordt hoogtijd om daar paal en perk aan te stellen en ook om propere handen te hebben. dus 1 betaald mandaat voor iedereen en het voorbeeld moet van de politiek komen en niet omgekeerd !

  • HOTEL ASTEL NV

    Het stoort me mateloos steeds te verwijzen naar vorige legislatuur terwijl de helft van uw college uit deze overlopers bestaat . Een prioriteiten lijst opmaken moest al gedaan zijn , en waar is uw masterplan van tijdens de verkiezingen ? Nog eens lap en tapwerk aan het gemeentehuis , die handenvol geld kost en die nog steeds niet voldoet aan de moderne tijd , denk maar oa aan gehandicapten en verwarmingskosten . Eens compleet anders durven denken loont soms, verkoop het en bouw een nieuw .