De Haan hevelt gemeenteschool over naar Gemeenschapsonderwijs

Basisschool 't Klavertje in Wenduine.
Google Streetview Basisschool 't Klavertje in Wenduine.
De gemeentelijke basisschool ’t Klavertje in Wenduine wordt op termijn ondergebracht bij het gemeenschapsonderwijs. “Voor de ouders en de leerkrachten van ’t Klavertje verandert er niets”, verzekert schepen Mathieu Delbarge.

“Onderwijs organiseren is een ingewikkelde materie en voor een kleine gemeente als De Haan is dat op de duur moeilijk te doen”, licht onderwijsschepen Mathieu Delbarge toe. “Door de gemeentelijke basisschool (die gefinancierd wordt door de gemeente, nvdr.) onder te brengen in het gemeenschapsonderwijs (GO, dat wordt gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap, nvdr.) kunnen we garanderen dat straks alle scholen op dezelfde manier worden ondersteund. Maar om zeker te zijn dat ’t Klavertje en het uitstekende personeelsteam ongeschonden uit het avontuur komt, zal de gemeente in een overgangsfase nog een aantal extra lesuren blijven financieren. Het is onze overtuiging dat dit de beste manier is om ’t Klavertje op de lange termijn te laten doorgroeien en bloeien.”

Personeel ingelicht

De gebouwen aan de Ringlaan in Wenduine worden overgedragen aan de Vlaamse overheid, die ook het onderhoud en de renovatie op zich neemt. In ruil draagt het Gemeenschapsonderwijs twee terreinen over aan de gemeente De Haan: het terrein van de vroegere gemeenschapsschool aan de Vosseslag (Hoefijzerlaan) en een deel van het terrein van de Einsteinschool aan de Kardinaal Mercierlaan. “Voor de ouders en de leerkrachten van ’t Klavertje verandert er niets. Alle leerkrachten en de directie kunnen blijven, en de leerlingen natuurlijk ook. Zoals het gemeentelijk onderwijs moet ook het gemeenschapsonderwijs verschillende levensbeschouwingen aan bod laten komen, dus ook op dat vlak verandert er niets.” Deze week was er al een personeelsvergadering met de leerkrachten en meteen werden ook de ouders en de leden van gemeenteraad geïnformeerd. Het hele plan wordt uitvoerig besproken op de eerstkomende gemeenteraad en zou tegen het schooljaar 2021-2022 afgerond moeten zijn. Het GO zal ook een extra onderwijsactiviteit toevoegen aan het Zeepreventorium. Het Zeelyceum wordt het centrum voor West-Vlaanderen voor het onderwijs aan kinderen van wie het onderwijstraject is verstoord door medische, psychische of sociale factoren.