Alle nachtwinkels en Chinese restaurants gecontroleerd: tientallen grote inbreuken, maar voorlopig geen sluitingen

Archiefbeeld ter illustratie.
Vertommen Archiefbeeld ter illustratie.
Bij grootschalige controles in de twaalf nachtwinkels en zes Chinese restaurants in de politiezone Bredene/De Haan zijn talloze grote inbreuken vastgesteld. “Er werden geen nachtwinkels of restaurants gesloten, maar de inbreuken worden van nabij opgevolgd door de betrokken diensten”, zegt commissaris Dennis Goes. Er werden bovendien vier personen die illegaal in het land verbleven opgepakt.

De grootschalige controle van alle nachtwinkels en Chinese restaurants in de politiezone vond vrijdagavond plaats. “Het ging om een samenwerking tussen lokale en federale politie, Douane & Accijnzen en de Cel Opsporingen van de FOD Financiën, de Cel Namaak van de FOD Economie, RSVZ, RIZIV, RSZ, RVA en Dienst Vreemdelingenzaken. Er werden in totaal 34 manschappen ingezet, namelijk 13 politiemensen en 21 onderzoekers van de externe diensten. In verschillende teams werden meerdere zaken tegelijkertijd gecontroleerd”, zegt commissaris Dennis.

De vastgestelde inbreuken bleken legio. “Vier personen die illegaal in het land verbleven, werden opgepakt. Ze bevonden zich in de gebouwen waar zich nachtwinkels of Chinese restaurants bevinden. Twee Chinezen zijn ondergebracht in het gesloten centrum te Steenokkerzeel met het oog op repatriëring. Een Pakistaan kreeg het bevel om het land te verlaten en een Indische vrouw bleek nog in aanmerking te komen voor regularisatie. Er werden ook twee zwartwerkers opgepakt in een zaak”, aldus Goes.

Geen boekhouding

“Daarnaast bleken zeven uitbaters geen dagontvangstenboek bij te houden. Zes hadden geen kasboek en twee waren niet correct aangemeld in de kruispuntbank. Vier zaken konden geen verantwoordingsstukken voor de boekhouding voorleggen en bij twee waren de deeltijdse contracten niet in orde. Bij negen handelszaken stond de temperatuur van de koelkast te hoog en vier waren niet op orde met de netheid. Bij vier zaken ontbraken vervaldata op een aantal voedingswaren en drie konden geen facturen voorleggen van aankoop van tabak. Daarnaast beschikten twee zaken niet over een vergunning om alcohol en tabak te verkopen en bij een werden namaakproducten aangetroffen. Tot slot deed een zaak geen aangifte van aankopen in het buitenland”, overloopt Dennis Goes de lange lijst aan vastgestelde inbreuken.

Niet gesloten, wel opgevolgd

Het is niet de eerste keer dat de politie van Bredene/De Haan een samenwerkingsverband opzet met een externe diensten. “Door krachten te bundelen en kennis en middelen te delen, komen alle diensten tot betere resultaten. Dat komt de veiligheid en de naleving van normen en voorschriften enkel ten goede. Er zijn geen zaken gesloten op vrijdagavond, maar de betrokken diensten zullen de inbreuken nauwgezet opvolgen. Wanneer dezelfde inbreuken zich herhalen bij nieuwe controles, kan een sluiting alsnog volgen”, besluit commissaris Dennis Goes.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.