Onthaalmoeders in de bloemetjes gezet

Foto Benny Proot

Het Damse stadsbestuur heeft de onthaalouders die actief zijn op zijn grondgebied een geschenk gegeven. De stad dankt daarmee de vijftien ouders voor hun inzet.


"Het belang van goede en voldoende onthaalouders is groot", weet schepen Eveline Van Quekelberghe (CD&V). "Omdat er meer kinderen worden geboren en het aantal onthaalouders afneemt, vinden toekomstige ouders ook in Damme niet onmiddellijk opvang. Onthaalouders die zich in Damme willen vestigen, zijn zeer welkom."


De onthaalouders ontvingen elk vijf Damse cadeaubonnen. Daarmee kunnen ze iets kopen voor de kinderen die ze opvangen of voor zichzelf. Damme neemt tweejaarlijks dit initiatief. De onthaalouders ontvangen daarnaast ook nog een jaarlijkse tussenkomst voor het huisvuil dat de kinderen die ze opvangen met zich meebrengen.


(MMB)