Ondanks coronacrisis: tijdelijk opvangcentrum in Sijsele gaat tóch maandag open, maar onder strikte voorwaarden

Het opvangcentrum komt in de voormalige legerkazerne in Sijsele.
Benny Proot Het opvangcentrum komt in de voormalige legerkazerne in Sijsele.
Het tijdelijk noodopvangcentrum in Sijsele opent komende maandag dan toch. Het stadsbestuur had bij Fedasil nochtans aangedrongen op uitstel door de coronacrisis, maar voor Fedasil is dat niet haalbaar. “Er zijn wel strikte beperkingen bij de opstart”, zegt het stadsbestuur. Zo zullen er in de eerste plaats asielzoekers komen die al een tijdlang medisch opgevolgd worden. 

Het Rode Kruis zal in opdracht van Fedasil voor twee jaar een noodopvangcentrum uitbaten in de leegstaande legerkazerne in Sijsele. Er mogen maximaal 300 asielzoekers worden opgevangen. De opening was in principe al voor eind maart gepland, maar werd door de coronacrisis uitgesteld tot 6 april. Het Dams stadsbestuur drong bij Fedasil aan op een verder uitstel gezien de huidige maatregelen, maar dat bleek niet haalbaar. “We hebben verscheidene argumenten gekregen waardoor we ons neerleggen bij de beslissing", zegt het stadsbestuur. 

Een beeld van enkele jaren geleden in Sijsele, toen er al asielzoekers werden opgevangen.
Benny Proot Een beeld van enkele jaren geleden in Sijsele, toen er al asielzoekers werden opgevangen.

De opstart van het centrum in Sijsele is volgens Fedasil een uitloper van de evolutie van de internationale migratiestroom. Het eerste contactcentrum, Klein Kasteeltje in Brussel, werd gesloten bij de start van de coronacrisis, maar zou nu heropenen. Als gevolg hiervan is er extra opvangcapaciteit nodig. 

In onderling overleg werd met het Rode Kruis overeengekomen dat, voor de duur van de coronamaatregelen, de bewoners het opvangcentrum alleen zullen verlaten voor een essentiële verplaatsing

De opening van het asielcentrum in Sijsele gaat wel gepaard met enkele strikte voorwaarden. Vanaf 6 april zullen verspreid over drie dagen telkens vijftien asielzoekers naar Sijsele komen: 45 in totaal, dus. Het gaat om personen van wie de asielaanvraag al een tijdje lopend is. Zij worden ook al langer medisch opgevolgd. Het gaat dus niet om asielzoekers die nog maar net België zijn binnengekomen. De asielzoekers zullen in kleine groepjes, conform de social distancing-regels, de verplaatsing naar Sijsele maken. 

In onderling overleg werd met het Rode Kruis overeengekomen dat, voor de duur van de coronamaatregelen, de bewoners het opvangcentrum alleen zullen verlaten voor een essentiële verplaatsing. Dat betekent: voor hun gezondheid, hun asielprocedure of een professionele reden.

Net als in het verleden zal de stad de bezorgdheden van de lokale bevolking ter harte nemen

Burgemeester Joachim Coens

Burgemeester Joachim Coens (CD&V) heeft vertrouwen dat alles volgens de regels zal verlopen. “We gaan verder in overleg met het Rode Kruis en onze politie om de opstart en de uitbating van het tijdelijk noodopvangcentrum in een goede verstandhouding met de buurt te laten verlopen”, zegt Coens. 

“Net als in het verleden zal de stad de bezorgdheden van de lokale bevolking ter harte nemen en erover in gesprek gaan met de directie van het centrum. De strikte beperkingen en aantallen zijn logische aanpassingen, gezien de inspanningen die op dit moment ook van onze bevolking worden gevraagd.”