Eendenkroos kleurt Vaart groen

De waterplant geeft de Damse Vaart een helgroene kleur.
Foto Benny Proot De waterplant geeft de Damse Vaart een helgroene kleur.

Wie het centrum van Damme binnenrijdt, heeft het ongetwijfeld al gemerkt: een deel van de Damse Vaart kleurt groen. De groene kleur wordt veroorzaakt door eendenkroos, een waterplant. Door de aanhoudende droogte is er relatief weinig stroming op het water. Eendenkroos is dan een typisch verschijnsel. In de meeste gevallen komt de waterplant voor in vijvers of smalle waterbekkens. Voorlopig moet er niet ingegrepen worden, maar samen met de milieumaatschappij zal alles nauwlettend in het oog gehouden worden, vooral als de warmte blijft aanhouden. De waterplant trekt namelijk nog meer zuurstof uit het water. Ook vorig jaar was een deel van Leopoldvaart en Damse Vaart groen, al was het toen over honderden meters. (MMB)