Co-housing voor mensen in moeilijkheden

De laatste asielzoekers in 'De Linde' in Retie hebben het asielcentrum verlaten. Op hetzelfde domein komt er nu een nieuw project rond co-housing waar acht mensen in nood terecht kunnen voor onderdak.

In het voormalige koetshuis in de kasteelstraat 71, werd door 'House of Colours', een vzw die mensen in moeilijkheden helpt, een nieuw 'opvanghuis' ingericht.

"Zowel mannen, vrouwen als kinderen behoren tot de doelgroep, net zoals dit Vlamingen of erkende vluchtelingen kunnen zijn. Twee weken geleden nam de eerste bewoner zijn intrek, om de overige acht plaatsen in te vullen organiseren we momenteel nog intakegesprekken. Bedoeling is dat de bewoners mekaar helpen om hun weg te vinden in de samenleving. Via het concept co-housing zijn ze minder alleen in hun nieuwe omgeving en kunnen ze op mekaar terugvallen. Indien het nodig is krijgen ze ook hulp van onze vrijwilligers of van het OCMW", verduidelijkt Hilde Stockmans, coördinator van de vzw. (CVB)