CD&V stelt eigen centrumplan op

Oppositiepartij CD&V Blankenberge zal zelf een centrumplan opstellen. Daarmee willen ze het commerciële centrum van Blankenberge een boost geven. Volgens CD&V maakt het huidige stadsbestuur keuzes die onvoldoende resultaat halen. "We willen met ons constructief initiatief het voortouw nemen en het stadsbestuur prikkelen om blijvend actie te ondernemen", aldus fractievoorzitter Sandy Buysschaert. "Er ligt immers nog veel werk op de plank. Zo zien we dat er in 2008 54 leegstaande commerciële panden waren. In 2014 waren dat er 122 en in 2016 zijn er dat nog steeds 115. Daarnaast moet er ook werk gemaakt worden om meer permanente bewoning te krijgen in het centrum. De dubbele verwervingspremie voor wie in het centrum gaat wonen, werd slechts 7 keer uitbetaald in 4 jaar." CD&V werkt daarom aan haar eigen langetermijnplan. Het plan focust op 4 pijlers: meer vaste bewoning, meer sfeer en meer handel, ontrading leegstand en meer architecturale mogelijkheden. CD&V wil de komende maanden de dialoog aangaan met handelaars en bewoners om een nog beter zicht te krijgen op de noden. Ideeën en suggesties zijn welkom via contact@cdenvblankenberge.be.

(JVRB)