Subsidies voor ontwikkelings-projecten

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GROS van Buggenhout deelt subsidies uit voor ontwikkelingsprojecten. Wie zo'n project behartigt, kan daarvoor een aanvraag indienen. De verschillende projecten worden op allerlei criteria beoordeeld. De GROS bekijkt het doel, begroting, de resultaten uit het verleden en of het project een band heeft met Buggenhout. Vanavond geven verschillende vertegenwoordigers een presentatie over hun project. Dat gebeurt vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in de Nieuwstraat. De GROS engageert zich om voor de zomervakantie een voorstel te formuleren voor de uitbetaling van de subsidies. De gemeenteraad moet die dan goedkeuren. (DND)